// archives

Business risk and taking chances

This tag is associated with 9 posts

personal statement help writing

Már Guðmundsson seðlabankastjóri   www.netkaup.is

Upprifjun frá 28. 10.  2012  Egill í Silfrinu átti “góðan dag”     

Már Guðmundsson  fór yfir helstu tölur og  skuldastöðu landsins, framtíðar horfur o. fl. : ” Það eina sem þarf að gera núna er að endursemja um skuldastöðu milli nýja og gamla Landsbankans.”  Nýtt skuldabréf sem er til lengri tíma en það sem nú er í gildi.   Skuldirnar núna eru til alltof skamms tíma…  Þetta má endurskipuleggja…  Ísland þarf að passa að skila viðskipta afgangi…  Að auki má styrkja innstreymi á erlendum gjaldeyri með aukinni erlendri fjárfestingu hér á landi.

Silfur Egils

28. okt 2012 | 12:30

Vilhjálmur Birgisson   sagði :

Björn Valur Gíslason hélt því fram í Silfri Egils í dag að stjórnvöld hefðu svo sannarlega tekið stöðuna með skuldsettum heimilum en ekki fjármálakerfinu, ég segi bara ja hérna.

Halldór Gunnarsson  sagði:   ..Lífeyrissjóðirnir töpuðu 500 milljörðum á hruninu og þeir eru með tæpa 5 milljarða í rekstrarkostnað og þetta virðist allt ætla að halda áfram í sama hjólfarinu.  Allt þjóðfélagið þarf að horfast í augu við að við þurfum allsherjar breytingu. 

Netkaup

Steve Keen in Silfur Egils (Breaking News) & More

Egill í Silfrinu átti góðan sunnudag þann 12. 02. 2012

Egill Helgason – Maður Dagsins !

Straumhvörf í hagfræði.   Nýtt upphaf   www.netkaup.is

 

Ráðlegg öllum að hlusta vel á þetta viðtal við “málsmetandi” hagfræðing sem þorði að koma fram með gagnrýni á eigin fræðigrein.

Smelltu á linkinn  :  http://youtu.be/rGkmgnprrIU
Sarah Montague talks to Steve Keen, on BBC HARDtalk ;one of the few economists to have predicted the global financial crisis, about the possibility of another Great Depression, and how to avoid it.
Additional Information : ( In Icelandic)
Marinó G. Njálsson
Smelltu á linkinn : http://www.mbl.is/media/34/1334.pdf
Í dag er fjögurra ára afmæli eins mesta leyndarmáls fyrir hrun, þ.e. minnisblaðs Seðlabanka Íslands vegna fundar sem haldinn var í London í febrúar 2008. Í tilefni dagsins finnst mér rétt að vekja athygli á því.
Áhugavert er að lesa neðst á bls. 3 og áfram yfir á bls. 4:
“Stóru bankarnir væru mjög uppteknir af eigin hag um þessar mundir og þyrftu á öllu sínu …
Vilhjálmur Þorsteinsson
New York Times skrifar um Big Data; þörfina fyrir þekkingu og verkfæri til að skilja og sjá mynstur í gríðarlegum gagnafjöllum. Einmitt það sem DataMarket gerir.

Er efnahagsbatinn loksins mættur? Ólafur Margeirsson


Snemma í desember birti Hagstofan tölur varðandi landsframleiðslu, og þar með hagvöxt, fyrir fyrstu 9 mánuði ársins 2011. Miðað við hvers konar kjaftshögg hagkerfið gaf sjálfu sér árin 2007-2009 með öllum sínum skuldum og gjaldþrotum komu tölurnar satt best að segja mörgum á óvart: 3,7% hagvöxtur á fyrstu 9 mánuðum ársins 2011 m.v. sama tímabil 2010.
Seðlabankinn greip gæsina á lofti og sagði að efnahagsbatinn væri svo sannarlega kominn til að vera. Aðalhagfræðingur Seðlabankans mætti til Stöðvar 2 og sagði að það væri allt að gerast, einkaneyslan og fjárfestingin væru að koma sterk til baka. Þess vegna ætti enginn að vera hissa á því að stýrivextir hafi verið hækkaðir, sérstaklega þar sem samið hafði verið um ríflegar launahækkanir fyrr á árinu (sem, þrátt fyrir efnahagsbatann, voru alltof ríflegar og myndu óumflýjanlega enda í verðbólgu í gegnum víxlverkun launa og verðlags).
Ríkisstjórnin greip líka tækifærið, sagði hagkerfið komið á rétta braut og engin þörf á því að halda áfram að skæla út af skuldum og atvinnuleysi og fleira. Sumir forsvarsmanna hennar drógu jafnvel vafa tölur Hagstofunnar um svo og svo mikla fólksflutninga.
Margir efuðust þó um efnahagsbatann einfaldlega vegna þess sem þeir sáu í kringum sig, s.s. raðirnar hjá Mæðrastyrksnefnd. Þá voru skuldirnar sem komu hagkerfinu í vandræðin sem það er í að stórum hluta enn til staðar, m.a. vegna verðtryggingar og of hárra vaxta, þrátt fyrir afskriftir (ólöglegra!) gengislána, 110% leiðarinnar og annarra sértækra aðgerða.
Það eru allar líkur á að þær efasemdirnar séu á rökum reistar.
Ísland er í efnahagsreikningskrísu
Í nýjasta tölublaði efnahagstímaritsins  „Hagfræði hins raunverulega heims“ (Real-World Economics Review) birtist pappír eftir Richard Koo, höfundar The Holy Grail of Macroeconomics. Í þeirri bók lýsti hann japanska hagkerfinu frá 1990 (ásamt Bandaríkjunum í Kreppunni miklu og Þýskalandi upp úr 2000) sem hagkerfi í efnahagsreikningskrísu (e. balance sheet recession).
Efnahagsreikningskrísa er fyrirbæri sem á sér stað í hagkerfinu öllu þegar skuldir hafa vaxið svo mikið, s.s. vegna eignabólu sem drifin er af lánsfjárvexti, að ómögulegt er að borga þær til baka með þeim tekjum sem af eignunum myndast og á sama tíma að viðhalda „venjulegum“ efnahagsumsvifum. Þetta á sér stað yfir hagkerfið allt vegna þess að skuldaútþenslan var almenn; mikill meirihluti heimila, fyrirtækja og banka tók þátt í henni og stofnuðu til lánsfjárskuldbindinga sem þarf að greiða til baka.
Þegar endurgreiðslutíminn rennur upp kemur hins vegar í ljós að eignirnar sem búnar til voru með lánsfénu gefa ekki af sér nægilegar tekjur (húsaleiga, sölutekjur af framleiðslu, o.s.frv.) til að geta greitt skuldirnar til baka og á sama tíma viðhaldið efnahagsumsvifum sem búast mætti við að væru raunin ef skuldirnar væru lægri og afborgunarþörfin af skuldum minni.
Því reyna þeir sem skulda, og þeir eru margir, að greiða lánin til baka með sparnaði og öðrum tekjum til að draga úr afborgunum í framtíðinni. Slíkt ferli kallast að minnka gírun efnahagsreikningsins (e. deleveraging), þ.e. reynt er að hækka hlutfall eiginfjár á móti lánsfé. Þar sem mikill meirihluti heimila, fyrirtækja og banka gerir þetta á sama tíma dregur úr efnahagsumsvifum og hagvöxtur verður lítill eða jafnvel neikvæður.
Helstu einkenni efnahagsreikningskrísu eru a) fyrirtæki og heimili taka fá lán frá bankastofnunum, b) almennur vilji til að draga úr skuldum sem allra fyrst, c) fjárhagslegar skuldir og eignir heimila, fyrirtækja og banka dragast saman og d) mjög lítil fjárfesting einkaaðila í sögulegu samhengi.
Fjárfestingin er lítil vegna þess að einkaaðilar eru að berjast, allir sem einn, við að minnka skuldirnar á efnahagsreikningnum. Á meðan forðast þeir sem heitan eldinn að taka lán sem myndi auka skuldirnar á efnahagsreikningnum. Þar með talin eru lán sem í venjulegu árferði og efnahagsástandi væru tekin til fjárfestingar í verksmiðjum, húsbyggingum, vegaframkvæmdum o.s.frv. Þegar fjárfesting hrynur og endar í langvinnri lægð er fátt um ráðningar á vinnuafli. Þar með hægist á hagkerfinu og endar í langvinnum en hægum samdrætti miðað við ef mun minni skuldir hefðu verið í hagkerfinu og vilji til lántöku og fjárfestinga verið til staðar.
Það eru allar líkur á að Ísland sé á kafi í efnahagsreikningskrísu. Séreignarsparnaður hefur verið tekinn út til að greiða af lánum, bankar hafa beinlínis kvartað yfir því að erfitt sé að fá fyrirtæki og heimili til að taka lán og fjárfesting er í sögulegri lægð. Einkennin eru sannarlega til staðar.
Hvað kemur þetta nýlegum hagvexti við?
Koo lýsir í sínum pappír – „Heimurinn í efnahagreikningskrísu“ – því sem hann kallar „Lehman áfall“. Það lýsir sér í því að hagkerfi sem er komið í efnahagsreikningskrísu, þar sem fyrirtæki, bankar og heimili eru byrjuð að draga saman gírun efnahagsreikningsins, verður fyrir áfalli sem sekkur því algjörlega. Upp úr öldudalnum rís hagkerfið svo aftur þegar búið er að hreinsa „Lehman áfallið“ úr kerfinu en upprisan er aðeins tímabundin því skuldirnar sem ollu efnahagsreikningskrísunni í byrjun eru ennþá til staðar og endurreisnin verður ekki til frambúðar fyrr en búið er að hreinsa skuldirnar af efnahagsreikningi heimila, fyrirtækja og banka. Og það verður að gilda í öllum tilvikum.
Mynd úr pappír Koo sem lýsir Lehman áfalli
„Lehman áfallið“ í Bandaríkjunum var vitanlega gjaldþrot Lehman bankans í september 2008. „Lehman áfallið“ í tilviki Íslands var gjaldþrot íslensku bankanna í október 2008. Efnahagsreikningskrísan – ljósblái punktaferillinn – var samt löngu byrjuð á Íslandi fyrir þann tíma og má nefna sem dæmi að hlutabréfaverð toppar um sumarið 2007, nafnverð fasteigna lækkaði frá og með febrúar 2008, mörg fyrirtæki voru komin í eiginfjár- og lausafjárvandamál í lok árs 2007 og Kaupþing notaði frasann að bankinn „skilaði sínu meðan hann minnkaði gírunina“ (e. delivering while deleveraging) þegar rekstrarniðurstaða fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2008 var kynnt. Hagkerfið allt var komið í bullandi efnahagsreikningskrísu löngu fyrir október 2008.
Þegar bankarnir urðu gjaldþrota húrraði íslenska hagkerfið niður – það fylgdi dökkbláa ferlinum á myndinni hér að ofan í staðinn fyrir að halda áfram á ljósbláa ferlinum. Hagvöxtur árin 2008-2010 var -9,3%. Fall bankanna – „Lehman áfallið“ – var típísk fjármálakrísa þar sem allt gerist hratt og enginn veit hvað gerist næst. Slíkt panikástand er „lagað“ með því að redda bankakerfinu út úr vandræðunum með þrautalánveitingum frá seðlabankanum, eiginfjárframlagi hins opinbera til banka og annarra almennra opinberra aðstoðaraðgerða sem ætlað er að slökkva mestu eldana.
Þegar búið er að lappa upp á bankakerfið deyr mesta öngþveitið í hagkerfinu út og hagvöxtur lætur sjá sig á ný. Það er uppsveiflan á dökkbláa ferlinum hér að ofan og það er 3,7% hagvöxturinn fyrstu níu mánuði ársins 2011.
Munurinn á efnhagsreikningskrísu og típískri fjármálakrísu
En upprunalega vandamálið – efnahagsreikningskrísan – er ennþá til staðar þótt búið sé að laga mesta öngþveitið í kringum „Lehman áfallið“ sjálft.
Upprunalega vandamálið, þ.e. efnahagsreikningskrísan, er skortur á viljanum til að taka lán, vegna þess að fólk og fyrirtæki eru að berjast við að minnka skuldir sínar, meðan „Lehman áfallið“ er vandamál sem lýsir sér í því að enginn vill veita lán.
Hið síðarnefnda er fjármálakrísa eins og þær gerast bestar með paniki, biðröðum í bönkum, almennum skorti á lánsfé, því bankarnir geta ekki veitt lán vegna eiginfjárvandamála, og himinháum vöxtum á millibankamarkaði. Efnahagsreikningskrísa er allt annars eðlis. Þá eru bankarnir troðfullir af peningum, eru jafnvel með góða eiginfjárstöðu og lánsfé er meira en nóg, þveröfugt við það sem gerist í fjármálakrísum. En það vill enginn taka lán vegna þess að allir eru að reyna að borga skuldir til baka en ekki auka við þær. Og þá deyr fjárfesting út og með henni landsframleiðsla og atvinnumöguleikar.
Fjárfesting á Íslandi sem hlutfall af landsframleiðslu. Ísland lendir í klassískri eigna- og fjárfestingabólu sem drifin er af lánsfé og endar með hvelli 2007. Fjárfesting hefur aldrei verið jafn lítil innan íslenska hagkerfisins og nú sem er eitt af helstu einkennum efnahagsreikningskrísa. Annað áberandi einkenni er skortur á eftirspurn eftir lánsfjármagni. Tölur fyrir 2011 eru fyrstu níu mánuðir ársins.
Einfaldasta og skjótvirkasta aðferðin til að laga efnahagsreikningskrísu er að nota efnahagsreikning seðlabankans á svipaðan hátt og hann er notaður til að redda bankakerfinu í típískum fjármálakrísum en láta féð ekki af hendi rakna til bankanna heldur beint til heimila og fyrirtækja og skylda þau til að greiða lán til baka með fénu frá seðlabankanum. Það er hins vegar aldrei gert, m.a. vegna þess að hagfræðingar þekkja yfirleitt ekki til efnahagsreikningskrísa. Önnur langvinnari aðferð er að gefa einkaaðilum, þ.e. heimilum og fyrirtækjum, möguleika á því að taka til á sínum efnahagsreikningi. Það er m.a. gert með því að dúndra vöxtum niður í nánast ekki neitt og með því hvetja til endurfjármögnunar eldri og dýrari lána. Með því minnkar endurgreiðsluþörfin í hverjum mánuði og meira er eftir af tekjunum til að eyða í einkaneyslu og fjárfestingar.
Dugi ekki að lækka vextina niður í nánast ekki neitt, eins og er raunin í Bretlandi, Bandaríkjunum, Evrópu, Japan og víðar, verður að finna tekjur til handa þeirra sem eru að reyna að minnka útistandandi lán sín en slíkt er einkum gert með opinberum fjárfestingarverkefnum og í gegnum útflutning. Það gerðist í Bandaríkjunum upp úr Kreppunni miklu, í Þýskalandi upp úr 2000 og í Japan frá og með 1990. Þegar fjárfesting í framleiðslufjármagni og eftirspurn eftir lánum eykst svo skuldaútþensla einkaaðila á sér aftur stað innan hagkerfisins má draga úr slíkum aðgerðum hægt og rólega og jafnvel setja takmarkanir á lánamöguleika bankakerfisins, s.s. með því að tengja saman veitingu útlána og viðskiptajöfnuð og/eða gjaldeyrisforða.
Mesta eitrið sem hægt er að gefa hagkerfi í efnahagsreikningskrísu er hins vegar að hækka vexti og skera um of niður í ríkisfjármálum, sérstaklega fjárfestingarverkefnum. Þá er mun erfiðara að berjast við efnahagsreikningskrísu ef ekki er hægt að auka útflutning með fellingu nafngengis gjaldmiðilsins.
Efnahagsreikningskrísur eru ekkert gamanmál, það vita Japanir best og þeir sem ennþá muna eftir Kreppunni miklu. Þess vegna mega Íslendingar ekki halda að skulda- og efnahagsvandamálið sé leyst þótt ágætur hagvöxtur hafi mælst og óhætt sé því að hækka vexti eða segja að „botninum sé náð“.

(ensk  og styttri útgáfa birtist fyrst á www.icelandicecon.blogspot.com)
www.netkaup.is
twitter.com/netkaup

The final word on Steve Jobs comes from his sister :

…Death didn’t happen to Steve, he achieved it.

OP-ED CONTRIBUTOR
One more thing

The final word on Steve Jobs comes from his sister, the novelist Mona Simpson. Simpson remembers her brother as a man motivated by love and beauty, who threw himself into everything — even his final moments — with remarkable energy. “He was working at this, too. Death didn’t happen to Steve, he achieved it,” she writes.

A Sister’s Eulogy for Steve Jobs

By MONA SIMPSON
The New York Times – Published: October 30, 2011

I grew up as an only child, with a single mother. Because we were poor and because I knew my father had emigrated from Syria, I imagined he looked like Omar Sharif. I hoped he would be rich and kind and would come into our lives (and our not yet furnished apartment) and help us. Later, after I’d met my father, I tried to believe he’d changed his number and left no forwarding address because he was an idealistic revolutionary, plotting a new world for the Arab people.

Even as a feminist, my whole life I’d been waiting for a man to love, who could love me. For decades, I’d thought that man would be my father. When I was 25, I met that man and he was my brother.

By then, I lived in New York, where I was trying to write my first novel. I had a job at a small magazine in an office the size of a closet, with three other aspiring writers. When one day a lawyer called me — me, the middle-class girl from California who hassled the boss to buy us health insurance — and said his client was rich and famous and was my long-lost brother, the young editors went wild. This was 1985 and we worked at a cutting-edge literary magazine, but I’d fallen into the plot of a Dickens novel and really, we all loved those best. The lawyer refused to tell me my brother’s name and my colleagues started a betting pool. The leading candidate: John Travolta. I secretly hoped for a literary descendant of Henry James — someone more talented than I, someone brilliant without even trying.

When I met Steve, he was a guy my age in jeans, Arab- or Jewish-looking and handsomer than Omar Sharif.

We took a long walk — something, it happened, that we both liked to do. I don’t remember much of what we said that first day, only that he felt like someone I’d pick to be a friend. He explained that he worked in computers.

I didn’t know much about computers. I still worked on a manual Olivetti typewriter.

I told Steve I’d recently considered my first purchase of a computer: something called the Cromemco.

Steve told me it was a good thing I’d waited. He said he was making something that was going to be insanely beautiful.

I want to tell you a few things I learned from Steve, during three distinct periods, over the 27 years I knew him. They’re not periods of years, but of states of being. His full life. His illness. His dying.

Steve worked at what he loved. He worked really hard. Every day.

That’s incredibly simple, but true.

He was the opposite of absent-minded.

He was never embarrassed about working hard, even if the results were failures. If someone as smart as Steve wasn’t ashamed to admit trying, maybe I didn’t have to be.

When he got kicked out of Apple, things were painful. He told me about a dinner at which 500 Silicon Valley leaders met the then-sitting president. Steve hadn’t been invited.

He was hurt but he still went to work at Next. Every single day.

Novelty was not Steve’s highest value. Beauty was.

For an innovator, Steve was remarkably loyal. If he loved a shirt, he’d order 10 or 100 of them. In the Palo Alto house, there are probably enough black cotton turtlenecks for everyone in this church.

He didn’t favor trends or gimmicks. He liked people his own age.

His philosophy of aesthetics reminds me of a quote that went something like this: “Fashion is what seems beautiful now but looks ugly later; art can be ugly at first but it becomes beautiful later.”

Steve always aspired to make beautiful later.

He was willing to be misunderstood.

Uninvited to the ball, he drove the third or fourth iteration of his same black sports car to Next, where he and his team were quietly inventing the platform on which Tim Berners-Lee would write the program for the World Wide Web.

www.netkaup.is

Ísjakinn sem TITANIC (hagkerfi heimsins) stefnir á.

Ísjakinn sem TITANIC ( hagkerfi heimsins ) stefnir á.

Þilfarsstólar, Titanic og embættismenn í flokkum að leita að björgunarhring. Það er sökkvandi tilfinning.

Vegna sérhyggju, ágirndar og græðgi getur heilt hagkerfi sokkið til botns.

Heimild :  Nouriel

Hverju á að bjarga og hver á að borga reikninginn í ESB bankahruni?
Svipuð staða kom upp hjá bönkum á Íslandi haustið 2008
www.netkaup.is

Iceland Exits : It is no longer in crisis. But it’s a long way from a full recovery. PAUL KRUGMAN The Concience of a Liberal

Paul Krugman - New York Times Blog

Iceland is no longer under an IMF program; here’s the IMF report (pdf) pronouncing the adjustment program successful. Indeed. Iceland still has high unemployment and is a long way from a full recovery; but it’s no longer in crisis, it has regained access to international capital markets, and has done all that with its society intact.

And it has done all that with very heterodox policies — debt repudiation, capital controls, and currency depreciation. It was as close as you can get to the polar opposite of the gold standard. And it has worked.

www.netkaup.is

 


www.NYTimes.com

Video of Bloomberg interview with Nouriel Roubini on China hard landing risks and Brazil outlook.

http://youtu.be/otjgsrvS9l8

Nouriel Roubini answers Facebook questions

www.netkaup.is

Jack Griffin’s Ouster: Lessons from a Failed “Change Agent”

Avoid styling yourself as a “change agent,” make it clear that you’re arriving with an open mind and focus on generating hunger for change rather than on imposing change directly.    Harvard Business Review.    See more :

 

http://blogs.hbr.org/hbr/hbreditors/2011/02/jack_griffins_ouster_lessons_f.html

Tímarnir breytast og mennirnir með. www.netkaup.is

Richard Branson on Taking Chances

Richard Branson: Innovation

By Richard Branson |   December 27, 2010

The celebrated entrepreneur shares his advice on following your dreams and why he always challenges conventional wisdom.

Editor’s Note: Entrepreneur Richard Branson regularly shares his business experience and advice with readers. What follows is the latest edited round of insightful responses. Ask him a question and your query might be the inspiration for a future column.

Australians are a natural market for all things Virgin. They share the sense of fun and the entrepreneurial spirit that motivates my companies. Maybe that’s why I get a lot of questions from Down Under. Here are some recent ones.

Q: I don’t have enough confidence to give up my career in banking and follow my dream of starting a business as a personal trainer. Should I continue with banking since I am still somewhat enjoying it? ~ Leon Belobrov, Australia

A: When you decide to pursue an entrepreneurial venture, you have to confront your doubts and fears; sometimes you just have to go for it. Many times I have hesitated before launching a new venture or investment, even after my team and I have vetted it and we’re ready to go ahead. I’m lucky that I have a great network of friends and advisers to take soundings from.

If you believe that your personal training business can succeed, draw up a short plan describing how it would be different from other such businesses, how you would build it up and attract customers. Discuss this plan with trusted friends or advisers (make sure you ask people individually, and not as a group). Collecting and acting on this feedback is a crucial step before launching any business.

I can’t help you make this decision without knowing more about your situation. However, I can tell you that when I have to decide whether or not to go ahead with a new venture, I have often found that intuition is my best guide. What does your intuition tell you? If you decide to go ahead, be prepared for a bumpy ride. Most entrepreneurs fail the first time they enter a market – or at the very least have to recover from a tricky scrape.

Q. Do you believe a company’s purpose – why employees do what they do – is more or less important than the way they do it? ~ Bec Kennedy, Australia

A: I have long felt that a business cannot simply work if no care and attention is paid to its staff, customers and environment. It may bring in money for a short while, but I doubt it will be sustainable. Being efficient, effective and profitable are important goals for any company. But doing business in a responsible and fair way is just as important, if not more so, in the long run. This is what will engage and motivate your employees to be more effective and deliver better service, which in turn will encourage customers to come back and spend money with you. This virtuous circle will continuously improve your business.

Q: What one piece of invaluable, golden advice could you offer a 27-year-old aspiring businessman? ~ Drue Schofield, Brisbane, Australia

A: Follow your heart; do something you are really passionate about. The Virgin businesses that have done well over the years have always been the ones where we came up with an idea that everyone in the company really cared about and was committed to. The sales figures usually proved our point later.

Q: Virgin Atlantic provides a great example of how technical operations staff in their behind-the-scenes role can work with employees on the front lines serving customers. What’s the best way to ensure alignment of such diverse roles and responsibilities? ~ Anne Wilson, Australia

A: I have always challenged the accepted wisdoms of any industry we have gone into, and we try to encourage our CEOs and staff to do so as well – especially, to see things from the customer’s perspective. You can see this in the touches that differentiate our airline – the limos to the airport, the lounge at the airport, even the ice cream we offer customers when they are watching movies. A lot of these ideas bubble up from within because we ask our senior team, marketing people, engineers and, most importantly, the cabin crew to contribute ideas and help keep our service fresh and innovative.

Questions from readers will be answered in future columns. Please send them to BransonQuestions@Entrepreneur.com. Please include your name and country in your question.