// archives

Íslenska

This tag is associated with 19 posts

creative writing at university of toronto

Verðbil: Ef þú ert að að leita að upplýsingum til að bera saman verð  og spara tíma.

iPhone Escalator of apps 6.5. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netkaup LOGO

www.netkaup.is

NCO eCommerce

 

ESB Ferðin Mikla, Bátafólkið, Gleðibankinn ?! Upprifjun 10.3. 2014

ESB Ferðin Mikla 

EuroTour :  Steingrímur J. & Co. 21.4. 2009 Upprifjun

Aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið

hófust formlega 16. júlí 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

Íslenska bátafólkið 101 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gleðibankinn 05.-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvar ertu ? 27.4. 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

NCO eCommerce,   www.netkaup.is

 

Már Guðmundsson seðlabankastjór í Silfri Egils 28. október 2012

Egill í Silfrinu átti “góðan dag”  28. 10.  2012

Már Guðmundsson   –  Maður Dagsins !   www.netkaup.is   Greindi helstu tölur og skuldastöðu landsins,  framtíðar horfur o. fl. :  ” Það eina sem þarf að gera núna er að endursemja um skuldastöðu milli nýja og gamla Landsbankans.”  Nýtt skuldabréf sem er til lengri tíma en það sem nú er í gildi.   Skuldirnar núna eru til alltof skamms tíma…  Þetta má endurskipuleggja…  Ísland þarf að passa að skila viðskipta afgangi…  Að auki má styrkja innstreymi á erlendum gjaldeyri með aukinni erlendri fjárfestingu hér á landi.

Silfur Egils

28. okt 2012 | 12:30
Smelltu á linkinn: //www.ruv.is/sarpurinn/silfur-egils/28102012-1  (Í heild  :88.20)

Umræðu- og viðtalsþáttur Egils Helgasonar um pólitík, dægurmál og það sem efst er á baugi. Útsendingu stjórnar Ragnheiður Thorsteinsson.

María Jónsdóttir talaði um Landsbankann og fleira.  Gestir þáttarins höfðu margt fróðlegt fram að færa.  

Vilhjálmur Birgisson   sagði :

Björn Valur Gíslason hélt því fram í Silfri Egils í dag að stjórnvöld hefðu svo sannarlega tekið stöðuna með skuldsettum heimilum en ekki fjármálakerfinu, ég segi bara ja hérna.

 

Halldór Gunnarsson  sagði:   ..Lífeyrissjóðirnir töpuðu 500 milljörðum á hruninu og þeir eru með tæpa 5 milljarða í rekstrarkostnað og þetta virðist allt ætla að halda áfram í sama hjólfarinu.  Allt þjóðfélagið þarf að horfast í augu við að við þurfum allsherjar breytingu. 

 

 

 

Er efnahagsbatinn loksins mættur? Ólafur Margeirsson


Snemma í desember birti Hagstofan tölur varðandi landsframleiðslu, og þar með hagvöxt, fyrir fyrstu 9 mánuði ársins 2011. Miðað við hvers konar kjaftshögg hagkerfið gaf sjálfu sér árin 2007-2009 með öllum sínum skuldum og gjaldþrotum komu tölurnar satt best að segja mörgum á óvart: 3,7% hagvöxtur á fyrstu 9 mánuðum ársins 2011 m.v. sama tímabil 2010.
Seðlabankinn greip gæsina á lofti og sagði að efnahagsbatinn væri svo sannarlega kominn til að vera. Aðalhagfræðingur Seðlabankans mætti til Stöðvar 2 og sagði að það væri allt að gerast, einkaneyslan og fjárfestingin væru að koma sterk til baka. Þess vegna ætti enginn að vera hissa á því að stýrivextir hafi verið hækkaðir, sérstaklega þar sem samið hafði verið um ríflegar launahækkanir fyrr á árinu (sem, þrátt fyrir efnahagsbatann, voru alltof ríflegar og myndu óumflýjanlega enda í verðbólgu í gegnum víxlverkun launa og verðlags).
Ríkisstjórnin greip líka tækifærið, sagði hagkerfið komið á rétta braut og engin þörf á því að halda áfram að skæla út af skuldum og atvinnuleysi og fleira. Sumir forsvarsmanna hennar drógu jafnvel vafa tölur Hagstofunnar um svo og svo mikla fólksflutninga.
Margir efuðust þó um efnahagsbatann einfaldlega vegna þess sem þeir sáu í kringum sig, s.s. raðirnar hjá Mæðrastyrksnefnd. Þá voru skuldirnar sem komu hagkerfinu í vandræðin sem það er í að stórum hluta enn til staðar, m.a. vegna verðtryggingar og of hárra vaxta, þrátt fyrir afskriftir (ólöglegra!) gengislána, 110% leiðarinnar og annarra sértækra aðgerða.
Það eru allar líkur á að þær efasemdirnar séu á rökum reistar.
Ísland er í efnahagsreikningskrísu
Í nýjasta tölublaði efnahagstímaritsins  „Hagfræði hins raunverulega heims“ (Real-World Economics Review) birtist pappír eftir Richard Koo, höfundar The Holy Grail of Macroeconomics. Í þeirri bók lýsti hann japanska hagkerfinu frá 1990 (ásamt Bandaríkjunum í Kreppunni miklu og Þýskalandi upp úr 2000) sem hagkerfi í efnahagsreikningskrísu (e. balance sheet recession).
Efnahagsreikningskrísa er fyrirbæri sem á sér stað í hagkerfinu öllu þegar skuldir hafa vaxið svo mikið, s.s. vegna eignabólu sem drifin er af lánsfjárvexti, að ómögulegt er að borga þær til baka með þeim tekjum sem af eignunum myndast og á sama tíma að viðhalda „venjulegum“ efnahagsumsvifum. Þetta á sér stað yfir hagkerfið allt vegna þess að skuldaútþenslan var almenn; mikill meirihluti heimila, fyrirtækja og banka tók þátt í henni og stofnuðu til lánsfjárskuldbindinga sem þarf að greiða til baka.
Þegar endurgreiðslutíminn rennur upp kemur hins vegar í ljós að eignirnar sem búnar til voru með lánsfénu gefa ekki af sér nægilegar tekjur (húsaleiga, sölutekjur af framleiðslu, o.s.frv.) til að geta greitt skuldirnar til baka og á sama tíma viðhaldið efnahagsumsvifum sem búast mætti við að væru raunin ef skuldirnar væru lægri og afborgunarþörfin af skuldum minni.
Því reyna þeir sem skulda, og þeir eru margir, að greiða lánin til baka með sparnaði og öðrum tekjum til að draga úr afborgunum í framtíðinni. Slíkt ferli kallast að minnka gírun efnahagsreikningsins (e. deleveraging), þ.e. reynt er að hækka hlutfall eiginfjár á móti lánsfé. Þar sem mikill meirihluti heimila, fyrirtækja og banka gerir þetta á sama tíma dregur úr efnahagsumsvifum og hagvöxtur verður lítill eða jafnvel neikvæður.
Helstu einkenni efnahagsreikningskrísu eru a) fyrirtæki og heimili taka fá lán frá bankastofnunum, b) almennur vilji til að draga úr skuldum sem allra fyrst, c) fjárhagslegar skuldir og eignir heimila, fyrirtækja og banka dragast saman og d) mjög lítil fjárfesting einkaaðila í sögulegu samhengi.
Fjárfestingin er lítil vegna þess að einkaaðilar eru að berjast, allir sem einn, við að minnka skuldirnar á efnahagsreikningnum. Á meðan forðast þeir sem heitan eldinn að taka lán sem myndi auka skuldirnar á efnahagsreikningnum. Þar með talin eru lán sem í venjulegu árferði og efnahagsástandi væru tekin til fjárfestingar í verksmiðjum, húsbyggingum, vegaframkvæmdum o.s.frv. Þegar fjárfesting hrynur og endar í langvinnri lægð er fátt um ráðningar á vinnuafli. Þar með hægist á hagkerfinu og endar í langvinnum en hægum samdrætti miðað við ef mun minni skuldir hefðu verið í hagkerfinu og vilji til lántöku og fjárfestinga verið til staðar.
Það eru allar líkur á að Ísland sé á kafi í efnahagsreikningskrísu. Séreignarsparnaður hefur verið tekinn út til að greiða af lánum, bankar hafa beinlínis kvartað yfir því að erfitt sé að fá fyrirtæki og heimili til að taka lán og fjárfesting er í sögulegri lægð. Einkennin eru sannarlega til staðar.
Hvað kemur þetta nýlegum hagvexti við?
Koo lýsir í sínum pappír – „Heimurinn í efnahagreikningskrísu“ – því sem hann kallar „Lehman áfall“. Það lýsir sér í því að hagkerfi sem er komið í efnahagsreikningskrísu, þar sem fyrirtæki, bankar og heimili eru byrjuð að draga saman gírun efnahagsreikningsins, verður fyrir áfalli sem sekkur því algjörlega. Upp úr öldudalnum rís hagkerfið svo aftur þegar búið er að hreinsa „Lehman áfallið“ úr kerfinu en upprisan er aðeins tímabundin því skuldirnar sem ollu efnahagsreikningskrísunni í byrjun eru ennþá til staðar og endurreisnin verður ekki til frambúðar fyrr en búið er að hreinsa skuldirnar af efnahagsreikningi heimila, fyrirtækja og banka. Og það verður að gilda í öllum tilvikum.
Mynd úr pappír Koo sem lýsir Lehman áfalli
„Lehman áfallið“ í Bandaríkjunum var vitanlega gjaldþrot Lehman bankans í september 2008. „Lehman áfallið“ í tilviki Íslands var gjaldþrot íslensku bankanna í október 2008. Efnahagsreikningskrísan – ljósblái punktaferillinn – var samt löngu byrjuð á Íslandi fyrir þann tíma og má nefna sem dæmi að hlutabréfaverð toppar um sumarið 2007, nafnverð fasteigna lækkaði frá og með febrúar 2008, mörg fyrirtæki voru komin í eiginfjár- og lausafjárvandamál í lok árs 2007 og Kaupþing notaði frasann að bankinn „skilaði sínu meðan hann minnkaði gírunina“ (e. delivering while deleveraging) þegar rekstrarniðurstaða fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2008 var kynnt. Hagkerfið allt var komið í bullandi efnahagsreikningskrísu löngu fyrir október 2008.
Þegar bankarnir urðu gjaldþrota húrraði íslenska hagkerfið niður – það fylgdi dökkbláa ferlinum á myndinni hér að ofan í staðinn fyrir að halda áfram á ljósbláa ferlinum. Hagvöxtur árin 2008-2010 var -9,3%. Fall bankanna – „Lehman áfallið“ – var típísk fjármálakrísa þar sem allt gerist hratt og enginn veit hvað gerist næst. Slíkt panikástand er „lagað“ með því að redda bankakerfinu út úr vandræðunum með þrautalánveitingum frá seðlabankanum, eiginfjárframlagi hins opinbera til banka og annarra almennra opinberra aðstoðaraðgerða sem ætlað er að slökkva mestu eldana.
Þegar búið er að lappa upp á bankakerfið deyr mesta öngþveitið í hagkerfinu út og hagvöxtur lætur sjá sig á ný. Það er uppsveiflan á dökkbláa ferlinum hér að ofan og það er 3,7% hagvöxturinn fyrstu níu mánuði ársins 2011.
Munurinn á efnhagsreikningskrísu og típískri fjármálakrísu
En upprunalega vandamálið – efnahagsreikningskrísan – er ennþá til staðar þótt búið sé að laga mesta öngþveitið í kringum „Lehman áfallið“ sjálft.
Upprunalega vandamálið, þ.e. efnahagsreikningskrísan, er skortur á viljanum til að taka lán, vegna þess að fólk og fyrirtæki eru að berjast við að minnka skuldir sínar, meðan „Lehman áfallið“ er vandamál sem lýsir sér í því að enginn vill veita lán.
Hið síðarnefnda er fjármálakrísa eins og þær gerast bestar með paniki, biðröðum í bönkum, almennum skorti á lánsfé, því bankarnir geta ekki veitt lán vegna eiginfjárvandamála, og himinháum vöxtum á millibankamarkaði. Efnahagsreikningskrísa er allt annars eðlis. Þá eru bankarnir troðfullir af peningum, eru jafnvel með góða eiginfjárstöðu og lánsfé er meira en nóg, þveröfugt við það sem gerist í fjármálakrísum. En það vill enginn taka lán vegna þess að allir eru að reyna að borga skuldir til baka en ekki auka við þær. Og þá deyr fjárfesting út og með henni landsframleiðsla og atvinnumöguleikar.
Fjárfesting á Íslandi sem hlutfall af landsframleiðslu. Ísland lendir í klassískri eigna- og fjárfestingabólu sem drifin er af lánsfé og endar með hvelli 2007. Fjárfesting hefur aldrei verið jafn lítil innan íslenska hagkerfisins og nú sem er eitt af helstu einkennum efnahagsreikningskrísa. Annað áberandi einkenni er skortur á eftirspurn eftir lánsfjármagni. Tölur fyrir 2011 eru fyrstu níu mánuðir ársins.
Einfaldasta og skjótvirkasta aðferðin til að laga efnahagsreikningskrísu er að nota efnahagsreikning seðlabankans á svipaðan hátt og hann er notaður til að redda bankakerfinu í típískum fjármálakrísum en láta féð ekki af hendi rakna til bankanna heldur beint til heimila og fyrirtækja og skylda þau til að greiða lán til baka með fénu frá seðlabankanum. Það er hins vegar aldrei gert, m.a. vegna þess að hagfræðingar þekkja yfirleitt ekki til efnahagsreikningskrísa. Önnur langvinnari aðferð er að gefa einkaaðilum, þ.e. heimilum og fyrirtækjum, möguleika á því að taka til á sínum efnahagsreikningi. Það er m.a. gert með því að dúndra vöxtum niður í nánast ekki neitt og með því hvetja til endurfjármögnunar eldri og dýrari lána. Með því minnkar endurgreiðsluþörfin í hverjum mánuði og meira er eftir af tekjunum til að eyða í einkaneyslu og fjárfestingar.
Dugi ekki að lækka vextina niður í nánast ekki neitt, eins og er raunin í Bretlandi, Bandaríkjunum, Evrópu, Japan og víðar, verður að finna tekjur til handa þeirra sem eru að reyna að minnka útistandandi lán sín en slíkt er einkum gert með opinberum fjárfestingarverkefnum og í gegnum útflutning. Það gerðist í Bandaríkjunum upp úr Kreppunni miklu, í Þýskalandi upp úr 2000 og í Japan frá og með 1990. Þegar fjárfesting í framleiðslufjármagni og eftirspurn eftir lánum eykst svo skuldaútþensla einkaaðila á sér aftur stað innan hagkerfisins má draga úr slíkum aðgerðum hægt og rólega og jafnvel setja takmarkanir á lánamöguleika bankakerfisins, s.s. með því að tengja saman veitingu útlána og viðskiptajöfnuð og/eða gjaldeyrisforða.
Mesta eitrið sem hægt er að gefa hagkerfi í efnahagsreikningskrísu er hins vegar að hækka vexti og skera um of niður í ríkisfjármálum, sérstaklega fjárfestingarverkefnum. Þá er mun erfiðara að berjast við efnahagsreikningskrísu ef ekki er hægt að auka útflutning með fellingu nafngengis gjaldmiðilsins.
Efnahagsreikningskrísur eru ekkert gamanmál, það vita Japanir best og þeir sem ennþá muna eftir Kreppunni miklu. Þess vegna mega Íslendingar ekki halda að skulda- og efnahagsvandamálið sé leyst þótt ágætur hagvöxtur hafi mælst og óhætt sé því að hækka vexti eða segja að „botninum sé náð“.

(ensk  og styttri útgáfa birtist fyrst á www.icelandicecon.blogspot.com)
www.netkaup.is
twitter.com/netkaup

“Stingum af” með Mugison á jólum 2011

Með jóla kveðju,

www.netkaup.is

Facebook & Mobile TECH – Anno Domini to 4G Netkaup.is

Mobile Marketing : Judas – Siminn

Viðskipti | AFP | 2.12.2011

Ætla að ráða þúsundir starfsmanna

Frá skrifstofu Facebook í New Yorkstækka
Frá skrifstofu Facebook í New York Reuters  : Stjórnendur samskiptavefjarins Facebook tilkynntu í dag að fyrirtækið myndi ráða þúsundir nýrra starfsmanna á næsta ári. Eru það einkum verkfræðingar sem ráðnir verða til fyrirtækisins í New York. Þetta kom fram í máli framkvæmdastjóra Facebook, Sheryl Sandberg, á blaðamannafundi í New York í dag en Michael Bloomberg, borgarstjóri New York, var einnig á blaðamannafundinum.

„Við ætlum að vaxa eins hratt og við getum í New York,” segir Sandberg.

Auk þess verða fleiri verkfræðingar ráðnir til starfa í höfuðstöðvum Facebook í Palo Alto í Kaliforníu og í Seattle.

Notendur Facebook eru yfir 800 milljónir talsins í heiminum. Fastlega er gert ráð fyrir að Facebook fari á markað á næsta ári en um þrjú þúsund manns starfa hjá Facebook í dag.

Nú starfa um 100 á skrifstofu Facebook í New York en Sandberg neitaði að upplýsa hversu margir nákvæmlega verða ráðnir til fyrirtækisins í New York.

Mobile Marketing :

Siminn – 3G – Nunnur

Ísjakinn sem TITANIC (hagkerfi heimsins) stefnir á.

Ísjakinn sem TITANIC ( hagkerfi heimsins ) stefnir á.

Þilfarsstólar, Titanic og embættismenn í flokkum að leita að björgunarhring. Það er sökkvandi tilfinning.

Vegna sérhyggju, ágirndar og græðgi getur heilt hagkerfi sokkið til botns.

Heimild :  Nouriel

Hverju á að bjarga og hver á að borga reikninginn í ESB bankahruni?
Svipuð staða kom upp hjá bönkum á Íslandi haustið 2008
www.netkaup.is

Netkaup með 4G (fjórðu kynslóðar) tækni. Samtenging á upplýsingatækni, snjallsíma og vörudreifingu

Meðfylgjandi myndskeið  sýnir netkaup, framþróun og breytingar sem nú eru að eiga sér stað í viðskiptaaðferðum smásöluverslunar.  Stóra spurningin er; hversu hratt munu netkaup af  þessum toga ná að sanna gildi sitt með aukinni hagkvæmni og festast í sessi ?   Netkaup, sem aðferð í viðskiptum, þróast hratt með stöðugt fullkomnari hætti nýrrar tækni.
Helsti kosturinn við netkaup er aukinn tímasparnaður og nákvæmari viðskipti.   www.netkaup.is

Íslenska sjávarútvegssýningin 22. – 24. sept. 2011 Nco online – www.netkaup.is – twitter.com/netkaup

The IcelandicFisheries Exhibition 2011  –  Íslenska sjávarútvegssýningin 2011

Smárinn, Kópavogur, Iceland  –  September 22-24

The floor plan –  Sýningarbásar : Click on the links :

http://www.icefish.is/is/news101/icelandic-fisheries-exhibition-2011

Nco online   – The Icelandic Fisheries Exhibition 2011  –  arnira@nco.is

Business Administration

Árni Rafnsson

+354 863 4411

Nco online  –  www.netkaup.is  –   twitter.com/netkaup

Busy exhibition hall at the Icelandic Fisheries Exhibition.

Snjöll markaðssetning með Facebook í 5 skrefum fyrir blog:

5 Step Facebook Marketing Strategy

Written by jeffbullas – View Comments

Categories: FacebookFacebook Marketing

Bloggers are starting to wake up to the fact that a Facebook page is now a necessity for marketing their brand and spreading their ideas to a global audience.Facebook is often seen as a the marketing channel that in the majority is mainly used by B2C brands which focus on consumers.

It is only recently that bloggers have started to embrace Facebook as a legitimate marketing platform for engaging and selling their services and products and communicate with their fans and followers.

Dont miss out on the following information steps !

Make sure you check out !  Click the link below:

http://www.jeffbullas.com/2011/06/13/how-to-create-a-5-step-facebook-marketing-strategy-for-your-blog/

Yours For Online Profits !

www.netkaup.is

SONY & CCP : Dust 514 & EVE online tölvuleikja-netkaup. Kynning : Hilmar Veigar Pétursson CCP www.netkaup.is

http://youtu.be/HZk7EEiPzX0

Intro :  Hilmar Veigar Pétursson  CCP

Perhaps one of the most overlooked Sony announcements from their conference is Dust 514. Dust 514 is an MMOFPS which will connect with EVE online, and it’s exclusive to the Playstation 3 platform. Not too much is known about the game, but a beta will be released for the game later this year. Dust 514 is also said to support Playstation Move as well as Playstation Vita connectivity. It all sounds so good! Take a look at the trailer above.

SONY  –  CCP  –  Hilmar Veigar Pétursson

www.netkaup.is

Heineken beinir auglýsingum að ungum netverjum

ADVERTISING Heineken Aims Its Ads at Young Digital Devotees

Varðandi breytingar á áfengislögum :

Það er bannað að banna auglýsingar á áfengi á EES svæðinu.  Um það atriði gekk dómur í Svíþjóð fyrir par árum.

Aðgerðir og skilaboð fyrir upplýsta umræðu, um áfengismál og mögulegar breytingar, eru nauðsynleg.

Hvernig má koma upplýsingum á framfæri til neytenda varðandi hvað ber að varast varðandi neyslu áfengra drykkja.  Bann á áfengis auglýsingum kemur í veg fyrir að þær mikilvægu upplýsingar nái til fólks.

Í dag hafa samfélagsmiðlar Facebook, YouTube o. fl. tekið við af sjónvarpi varðandi dreifingu á ýmis konar auglýsingaefni meðal annars hvað þetta tiltekna mál varðar.

Um frekari upplýsingar smellið á :

http://www.nytimes.com/2011/05/26/business/media/26adco.html

www.netkaup.is

Brand-New Manly Man Freshens Up Old Spice Campaign By Tim Nudd April 20 2011 Advertising & Branding

Smellið á linkinn :

http://www.adweek.com/adfreak/brand-new-manly-man-freshens-old-spice-campaign-130808

www.netkaup.is

Brand-New Manly Man Danger Zone line

Old Spice Danger Zone line gefur tóninn fyrir sumarið og ýmislegt fleira.

Gleðilegt sumar !

Exodus & www.netkaup.is

Oft má finna meira en eitt rétt svar við spurningu.

Beint hagsmuna-mat getur verið breytilegt !?

Dæmi um þetta er :  ICESAVE

Það er nauðsynlegt réttlæti að fá að kjósa.

www.netkaup.is

“Er Pabbi Facebook tannlæknir” ?!

Smile

Meet Edward Zuckerberg, tech-savvy dentist (and Mark’s father)

Edward Zuckerberg, who taught his son programming on the family’s Atari 800, runs a dental office with Internet TV, iPods for patients and an implant fabrication machine. And he uses a little marketing tool called Facebook….

Smellið á linkinn: http://www.latimes.com/news/nationworld/columnone/la-fi-zuckerberg-father-20110330,0,6179989,full.story

www.netkaup.is

Netkaup gerð öruggari fyrir neytendur með átaksverkefni á vegum ESB

Örugg netkaup fyrir neytendur :  www.netkaup.is

Hvaða upplýsingar þarf net-tilboð að innihalda samkvæmt núgildandi reglum svo öll öryggisskilyrði fyrir vænta kaupendur séu uppfyllt ?  Hvað þurfa kaupendur tilboðsvöru að varast !?  Hvaða upplýsinga skal leitað og hvernig, til að fá staðfestingu á öryggi  net-tilboðs fyrir netkaup ?

Meðfylgjandi texti útskýrir hvaða upplýsinga er þörf í gagnvirkru tilboði svo það teljist uppfylla öryggiskröfur fyrir netkaup.  Myndræn dæmi um  hvað ber að varast og hvernig eru einnig sýnd.

Smellið á linkinn:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/electronic_goods/index_en.htm

www.netkaup.is

16. september 2010
Átaksverkefni á vegum ESB gerir netkaup öruggari fyrir neytendur

electronicgoodssweepÁtaksverkefni á netsíðum sem selja raftæki hófst í maí 2009. Á þeim tíma voru einungis 44% netsíða í takt við lög ESB, en eftir átakið eru 84% í samræmi við lögin. Átakið var unnið af eftirlitsstofnunum í 26 aðildarríkjum ESB, Íslandi og Noregi. Helstu vandamálin voru misvísandi upplýsingar um réttindi neytenda, röng verð og að sambandsupplýsingar yfir seljanda vantaði. Þessar síður hafa nú verið leiðréttar og seljendur sektaðir þar sem við á. Frekari upplýsingar um átakið á raftækjasölusíðum er hægt að nálgast hér.

Nú þegar hefur nýju átaksverkefni verið hrint af stað til að kanna miðasölur á netinu fyrir menningar- og íþróttaviðburði. 414 síður hafa verið skoðaðar og af þeim eru 247 sem eru til frekari skoðunar, og eru eftirlitsstofnanir nú að vinna í því að fá þær leiðréttar. Frekari upplýsingar um miðasöluverkefnið er hægt að nálgast hér.

Upplýsingar um þátt Íslands í þessum verkefnum er hægt að nálgast á heimasíðu Neytendastofu.

Samfélagsmiðlar : Mesta bylting sem orðið hefur í markaðsmálum og menningu fyrirtækja fyrr og síðar

Úr fyrirlestri Andrésar Jónssonar um social media ( 1 af 3 ) .wmv

10 valkostir skoðaðir sem auka framlegð iPhone, BlackBerry eða Android.

Smellið á linkinn  :  http://www.entrepreneur.com/slideshow/217820

Tíminn er dýrmætur

Time is the small-business owner’s most precious commodity. So when an app comes along that promises to boost productivity or save you time and money — and actually delivers — we’re all ears. Here are 10 mobile apps that could change the way you do business.

Smelltu á linkinn :  http://www.entrepreneur.com/slideshow/217820

www.netkaup.is – Velkomin ! Welcome !

www.netkaup.is

arnira@nco.is

 

In English:

 Give,  Earn & Have fun

“The Traffic-Getting Technology Brings Free Targeted Traffic To Your Website Today. It Works Its Magic In Any Market… It Even Crushes The Most Highly Competitive Markets Like Digital Cameras and Plasma TVs… This Netkaup.is Brings Me Free Search Engine Traffic, Free Customers, and Free Money Every Single Day Like Clockwork…

 

Á íslensku :

Gefðu, Aflaðu & Hafðu Gaman 

Með tækni internetsins er mögulegt að skapa hnitmiðaða traffík, markvissar heimsóknir, umferð án endurgjalds, beint inn á þína heimasíðu.

Markaðssetning á netinu :

Netkaup.is leggur til aðstoð og ýmsar gagnlegar upplýsingar varðandi markaðssetningu á netinu – við kaup og sölu á vöru og þjónustu gegnum netið.

Árni Rafnsson

www.netkaup.is